Naslovna » Hronika » Posao u Austriji san za većinu nezaposlenih u BiH

Savezno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i zaštitu potrošača Republike Austrije oglasilo se saopćenjem za javnost u kojem pojašnjava na koji način građani BiH mogu doći do posla u ovoj zemlji. Posao u ovoj zemlji ipak će ostati samo san za većinu građana BiH, posebno kada su u pitanju oni sa nižim kvalifikacijom. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

- U Sarajevu je 23. aprila održana stručna konferencija (FENA) na temu austrijskog sistema imigracije “Crveno-bijelo-crvena karta”.

Medijske agencije Bosne i Hercegovine su istog dana o tome izvijestile. Tom prilikom su važne infomacije sažeto prenijete, što je odalo utisak da imigracija u Austriju ni u kom smislu nije ograničena i da je neovisna od bilo kakvih uslova, kao i da je aplikacija preko internet stranice BMASK (Austrijsko Federalno Ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača) navodno dovoljna.

Kako bi izbjegli nesporazume u vezi uslova za dobijanje Crveno-bijelo-crvene karte, kao i u cilju sprječavanja bezuspješnih prijava, BMASK bi iskoristio ovu priliku da razjasni slijedeće:

Novi austrijski sistem imigracije ne predstavlja otvaranje tržišta rada, niti bilo kakvu vrstu regrutacije nekvalifikovanih radnika.

Smisao se ogleda prvenstveno u pružanju kontrolisane mogućnosti pristupa tržištu rada kvalifikovanim radnicima iz zemalja trećeg svijeta. Proces prijave se odvija u okviru sistema bodovanja i u svojoj biti je ograničen na visoko kvalifikovane radnike, radnike sa zanimanjima koja se smatraju deficitarnim i ključnu radnu snagu.

Zainteresovani treba da podnesu zahtjev, zajedno sa svim pripadajućim dokumentima u austrijskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu u BiH, pri čemu već tada moraju priložiti potvrđenu ponudu poslovnog angažmana u Republici Austriji. Uz to, potrebno je priložiti i „potvrdu poslodavca“. Dopis putem e-mail-a ili druga vrsta pismene aplikacije austrijskim institucijama je u svakom slučaju nedovoljna.

Samo osobe koje već raspolažu potvrđenim radnim mjestom od strane poslodavca i minimalnim brojem bodova koji se dobijaju za obrazovanje, iskustvo u struci, uzrast i znanje jezika mogu dobiti Crveno-bijelo-crvenu kartu. Prijave od strane osoba bez univerzitetske diplome ili dokazanog strukovnog obrazovanja su osuđeni na neuspjeh.

Internet stranica Austrijske Savezne Vlade www.migration.gv.at sadrži sve informacije, linkove i formulare za zahtjeve koji se tiču Crveno-bijelo-crvene karte. Uz pomoć računara bodova, na ovoj internet stranici se može dobiti neobavezujuća informacija o broju bodova kojim određena osoba raspolaže.

Kako bi izbjeli zahtjeve unaprijed osuđene na neuspjeh, svim interesentima obavezno savjetujemo da se prevenstveno detaljno informišu na ovoj internet stranici. Ovo važi posebno za osobe koje se samo načelno i bez konkretnog poslodavca žele infomisati o uslovima i formalnostima vezanim za Crveno-bijelo-crvenu kartu – saopćilo je Savezno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i zaštitu potrošača Republike Austrije.

(7DANA.info)